INSTITUTION

  • मुख्याध्यापकसंघ जिल्हा कोल्हापूर आयोजित, जिल्हास्तरीय नाट्यवाचऩ- गटमुली संजीवन विद्यानिकेतन,पन्हाळा या प्रशालेचा सांघिक  प्रथम क्रमांक.
  • मुख्याध्यापकसंघ जिल्हा कोल्हापूर आयोजित, जिल्हास्तरीय नाट्यवाचन- मुले संजीवन विद्यानिकेतन,  पन्हाळा या प्रशालेचा सांघिक प्रथम क्रमांक.