Second Prize in International Dance Competition in Malaysia

संजीवनविद्यानिकेतनचा कु. ऋषिराज जाधव. इ. 9 वीचा विद्यार्थी याने मलेशिया येथे झालेल्या राष्ट्रीय नृत्याविष्कार स्पर्धेतद्वितीय क्रमांक संपादन केला…..हार्दीकअभिनंदन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *