• भारत सरकार व युनिसेफ अंतर्गत संजीवन विद्यानिकेतन या प्रशालेची स्वच्छ शाळा व सुंदर शाळा याकरिता राष्ट्रीय पातळीवर निरिक्षण करण्यात आले.   • नवागतांचा स्वागत सोहळा उत्साहात साजरा......संस्कृत कवी कालिदास यांची जंयती विद्यार्थ्यांच्या विविध उपक्रमांतून उत्साहात साजरी....  • संजीवन विद्यानिकेतन मध्ये लोकराजा शाहु जंयती उत्साहात साजरी......  • संजीवन विद्यानिकेतन मध्ये कृषी दिन व डॉक्टर्स डे उत्साहात साजरा......  • Hurry up.. Admins are open...

Monday to Friday Scheduler

MONDAY TO FRIDAY SCHEDULER :

TIME

ACTIVITY

05:30 AM

GET UP

06:00 TO 06:30 AM

JOGGING AND YOGA

06:30 TO 08:00 AM

SPORTS

08:00 TO 08:30 AM

BATH

08:30 TO 09:00 AM

BREAKFAST

09:00 TO 09:10 AM

READY TO SCHOOL

09:10 TO 09:30 AM

MORNING ASSEMBLY

09:30 TO 11:00 AM

PERIODS

11:00 TO 11:15 AM

SHORT RESCESS

11:15 TO 12:45 PM

PERIODS

12:45 TO 1:30 PM

LUNCH BREAK

01:30 TO 02:00 PM

REST

02:00 TO 03:30 PM

PERIODS

03:30 TO 04:30 PM

PREPARATION STUDY

04:30 TO 05:00 PM

SNACKS

05:00 TO 06:00 PM

ACTIVITY: MUSIC, DANCE, HORSE RIDING, SWIMMING

06:30 TO 07:30 PM

EVENING PREP

07:45 TO 08:00 PM

DINNER

08:30 TO 09:30 PM

SELF STUDY

09:30 PM

LIGHTS OFF